Jag heter Karl-Johan Forss och arbetar med animation, film, foto och grafisk form. Mina kunder är företag, organisationer och myndigheter som är i behov av visuell kommunikation. Jag kan ta hand om en hel produktion, från idé till färdig produkt, eller delar av den.
Jag har gjort jobb för Bonnierförlagen, Forum för levande historia, Trafikverket, Assa Abloy, Riksbanken, Sveriges radio, Naturskyddsföreningen, Försvarsmakten, Natur och Kultur och många fler.
Animation och Motion Graphics
Motion graphics, informationsfilm, företagsfilm, casefilm, boktrailrar, digital signage, sociala medier, e-learning, vinjetter, presentationer m.m.
film
Informationsfilm, företagsfilm, casefilm, boktrailrar, sociala medier m.m.
Grafisk form
Print och digitalt. Annonser, foldrar, sociala medier m.m.
Fotografi och Fotomontage
Back to Top