Jag heter Karl-Johan Forss och arbetar med animation, film, foto och grafisk form. Mina kunder är företag, organisationer och myndigheter som är i behov av visuell kommunikation. Jag kan hjälpa er att förmedla ert budskap oavsett om ni vill informera, utbilda, underhålla eller marknadsföra något.
Jag har gjort jobb för Bonnierförlagen, Forum för levande historia, Trafikverket, Assa Abloy, Riksbanken, Sveriges radio, Naturskyddsföreningen, Försvarsmakten, Natur och Kultur och många fler.
Animation och Motion Graphics
Motion graphics, informationsfilm, företagsfilm, casefilm, boktrailrar, digital signage, sociala medier, e-learning, vinjetter, presentationer m.m.
film
Informationsfilm, företagsfilm, casefilm, boktrailrar, sociala medier m.m.
Grafisk form
Print och digitalt. Annonser, foldrar, sociala medier m.m.
Fotografi och Fotomontage
Back to Top