Sverige, slavhandeln och slaveriet
Film, bilder och kartor till Sverige, slavhandeln och slaveriet – ett undervisningsmaterial om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.
(O)mänskligt
Filmer, bilder och formgivning till (O)mänskligt – ett undervisningsmaterial om rasbiologins historia och framväxt i Sverige.
Demokrati pågår
Film, bilder och formgivning av annonser till Demokrati pågår -  ett klassrumsmaterial riktat till årskurs 4-6.
Insamling av minnen från Förintelsen
Forum för levande historia fick i uppdrag av regeringen att samla in minnen i form av vittnesmål, föremål, brev, dagböcker, fotografier och annat som har koppling till Förintelsen och Sverige.
I samband med detta formgav jag annonser som gick i de största tidningarna. Senare i takt med att föremål lämnades in gjorde jag korta filmer till sociala medier där en del av föremålen visades upp.
Per Anger-Priset
Vinjett till utdelningen av Per Anger-priset, formgivning av broschyrer till Per Anger-rummet och foton från invigningen av rummet. Samt filmer om pristagare.
Romer och Förintelsen
Blandade filmer till sociala medier
Blandade Annonser, illustrationer och formgivning
Back to Top