Om projektet

Animerad film om vetenskapsmannen , filosofen, bibeltolkaren, teosofen, mystikern och teologen Emanuel Swedenborg. Filmen gjordes för SelmaStories räkning.