Om projektet

En animerad film som syftade till att öka medvetenheten kring Svenska Afghanistankommiténs arbete med att bygga skolor och utbilda lärare i Afghanistan.