insamling av minnen från Förintelsen - Annonser och filmer
Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att samla in minnen i form av vittnesmål, föremål, brev, dagböcker, fotografier och annat som har koppling till Förintelsen och Sverige. Under 2022 kommer materialet att införlivas i samlingarna vid det blivande Sveriges museum om Förintelsen. 
Demokrati pågår

Vad är demokrati? - en animerad film, med  voice over av jonas leksell, till webbplatsen, Demokrati pågår - ett klassrumsmaterial riktat till årskurs 4-6. Tillsammans med Åsa Thunström

Reklambanner för klassrumsmaterialet Demokrati pågår.

Per Anger-priset

Vinjett till 2021 års Per Anger-pris, regeringens pris för att främja humanistiska och demokratifrämjande insatser.

Nationell satsning
Sociala medier - blandade filmer
Grafisk formgivning, illustrationer, annonser etc.
Back to Top